DSi/3DS Skins - Custom SFX


TWiLight Menu++ supports custom sound files in themes. Place your sound files under the sound subdirectory in your theme folder, for example for the white theme, you would place the files at themes/white/sound/sfx.bin and themes/white/sound/bgm.pcm.raw respectively. Båda filerna är frivilliga, om en saknas kommer standardmusiken att användas. Du bör då också ställa in musikalternativet i inställningarna till “Tema”.

Dessa instruktioner förutsätter att du har devkitPro installerat med mmutil. Du kan skaffa devkitPro på devkitPro-webbplatsen.

Ljudeffekter #

Ljudeffektbanken innehåller ljudeffekter som spelas när du väljer ikoner, etc.

Fil Beskrivning
startup.wav Spelas vid uppstart. Se avsnittet om Uppstartsljud för mer information
back.wav Tillbaka
launch.wav Spelas när du startar ett spel
select.wav Spelas när du flyttar markören
wrong.wav Spelas när du når slutet av sidan
switch.wav Spelas vid byte av sidor
stop.wav Spelas på DSi Temat när markören slutar flytta
bgm.pcm.raw Inte en del av ljudbanken. Se avsnittet om Meny BGM för mer information

Du kan sedan köra make för att skapa ljudeffektbanken. Alla filer som anges ovan, förutom bgm.pcm.raw krävs, men du kan göra dem tysta.

Din resulterande sfx.bin måste vara under 512000B = 512 Kb. Större filer kommer att resultera i antingen kraschar eller några ljud som inte spelar helt.

Uppstartsljud #

Medan de andra ljudeffekterna kommer att fungera med någon WAV-fil, uppstartsljudet måste vara i ett visst format för att fungera korrekt, annars kommer det att finnas en lucka mellan när uppstartsljudet stannar och bakgrundsmusiken börjar.

Startup.wav filen måste vara 16-bitars 16 kHz. Du kan använda Audacity till exempel för att konvertera till detta format. När filen är laddad i Audacity, ändra Project Rate (Hz) till 16000, tryck sedan på Shift+Moch ändra -Format till 16-bit PCM.

Om din fil är i Stereo, bör du också gå till Tracks > Mix > Mix Stereo down to Mono.

Du måste ange PlayStartupJingle=1 i ditt theme.ini för att uppstartsjingeln att spela.

Meny BGM #

Meny BGM måste vara en 16-bitars 16 kHz Mono rå PCM-fil. Nedan finns två metoder för att konvertera ljudfiler till det formatet.

Till skillnad från sfx.bin, bgm.pcm.raw kan bli godtyckligt stort.

ffmpeg #

Det enklaste sättet att konvertera musik för användning i TWiLight Menu++ är att köra detta ffmpeg kommando i en terminal:

ffmpeg -i [inmatningsfil] -f s16le -acodec pcm_s16le -ac 1 -ar 16k bgm.pcm.raw

Ersätt [inmatningsfil] med namnet på filen du vill konvertera. Du kan vanligtvis göra detta genom att helt enkelt dra filen till terminalfönstret med markören på rätt plats.

Audacity #

Om du inte vill använda kommandoraden så kan du också konvertera med Audacity.

För att konvertera ljudet:

  1. Ladda filen i Audacity
  2. Om din fil är i stereo, klicka på låten och välj sedan Tracks > Mix > Mix Stereo down to Mono
  3. Ändra Project Rate (Hz) längst ned till vänster till 16000

För att exportera ljudet till rätt format:

  1. Välj File > Export > Export Audio...
  2. Ställ in File Type till Other uncompressed files
  3. Ställ in Header till RAW (header-less)
  4. Ställ in Encoding till Signed 16-bit PCM
  5. Ställ in utdatanamnet till bgm.pcm.raw och klicka Save
  6. Klicka på OK för att redigera metadata

Nu har du en bgm.pcm.raw-fil som kan kopieras till mappen ljud i din temamapp.