Anpassade typsnitt


TWiLight Menu++ kan använda anpassade typsnitt i formatet NFTR (Nitro FonT Resource). De kommer att användas i inställningar, manualens titlar och i Nintendo DSi, Nintendo 3DS, SEGA Saturnus och Homebrew Launcher teman.

Inkluderad teckensnittsinfo #

Det finns tre typsnitt som ingår i TWiLight Menu++. När TWiLight Menu++ körs i DSi Läge så innehåller de alla de tecken som ska behövas för alla språk som TWiLight översätts till, men när de körs i DS-läge är de mer begränsade på grund av RAM-begränsningar. Dessa begränsningar är:

 • Standard: Detta använder det officiella DSi-teckensnittet eftersom det är det primära teckensnittet och stöder alla tecken som används i TWiLight Menu++ på alla språk i DS-läge
 • Kinesiska (förenklad): Detta använder Noto Sans CS som det primära teckensnittet och har betydligt fler kinesiska (förenklade) tecken i DS-läge, på bekostnad av tecken för andra språk
 • Koreanska: Detta är identiskt med Standard i DSi Mode, men i DS Mode har det en mer komplett uppsättning hangul, på bekostnad av tecken för andra språk

Mappstruktur #

Anpassade typsnitt laddas från sd:/_nds/TWiLightMenu/extras/fonts/[typsnittsnamn]/[typsnittsfil].ftr, där [typsnittsnamn] är det namn du vill ha och [typsnittsfil].ftr är en av följande:

 • large-ds.nftr, large-dsi.nftr, eller large.nftr: Större teckensnitt som används för titlar
 • small-ds.nftr, small-dsi.nftr, eller small.nftr: Den mindre typsnitt som används för de flesta andra text

Filerna -ds och -dsi har högre prioritet än den vanliga och om de hittas kommer de att användas när TWiLight Menu++ körs i DS eller DSi Mode respektive.

Att generera anpassade typsnitt #

Du kan göra dina egna typsnitt med ett verktyg som Pk11’s nftr-editor. För att regenerera ett av TWiLight Menu++’s befintliga typsnitt med det:

 1. Ladda en NFTR-fil i nftr-editor
 2. Skriv in namnen på de typsnitt du vill använda från högsta till lägsta prioritet i textrutan Input font kommaseparerad
  • Du kan se en förhandsvisning av inmatningsformaten i den övre rutan till vänster och den nuvarande NFTR i den nedre rutan
 3. Klicka på Generate from font, tryck på OK för att regenerera befintliga tecken eller Avbryt för att regenerera specialknapptecken (t. ex. )
 4. Klicka på Save och upprepa sedan för andra storlekar