Anpassade typsnitt


TWiLight Menu++ kan använda anpassade typsnitt i formatet NFTR (Nitro FonT Resource). De kommer att användas i inställningar, manualens titlar och i Nintendo DSi, Nintendo 3DS, SEGA Saturnus och Homebrew Launcher teman.

Mappstruktur #

Anpassade typsnitt laddas från sd:/_nds/TWiLightMenu/extras/fonts/[typsnittsnamn]/[typsnittsfil].ftr, där [typsnittsnamn] är det namn du vill ha och [typsnittsfil].ftr är en av följande:

  • large.nftr: The larger font used for titles
  • small.nftr: The smaller font used for most other text

Skin fonts #

You may add fonts to custom DSi/3DS theme skins, which will override whatever is set in TWiLight Menu++ settings. These fonts go in the font folder, in the skin’s root folder.

Custom skins can additionally use override fonts for the date & time using date_time.nftr, and the console username with username.nftr.

Generating custom fonts #

You can make your own fonts using a utility such as Pk11’s nftr-editor. To regenerate one of TWiLight Menu++’s existing fonts using it:

  1. Ladda en NFTR-fil i nftr-editor
  2. Skriv in namnen på de typsnitt du vill använda från högsta till lägsta prioritet i textrutan Input font kommaseparerad
    • Du kan se en förhandsvisning av inmatningsformaten i den övre rutan till vänster och den nuvarande NFTR i den nedre rutan
  3. Klicka på Generate from font, tryck på OK för att regenerera befintliga tecken eller Avbryt för att regenerera specialknapptecken (t. ex. )
  4. Klicka på Save och upprepa sedan för andra storlekar