גופנים מותאמים אישית


TWiLight Menu++ יכול להשתמש בגופנים מותאמים אישית בפורמט NFTR (Nitro FonT Resource). הם ישומו בהגדרות, בכותרות של המדריכים ובערכות הנושא של הNintendo DSi, Nintendo 3DS, SEGA Saturn ושל הHomebrew Launcher.

מבנה תיקייה #

גופנים מותאמים אישית נטענים מsd:/_nds/TWiLightMenu/extras/fonts/[font name]/[font file].nftr, כשה[font name] הוא שם הגופן לבחירתכם ו [font file].nftr הוא אחד מהבאים:

  • large.nftr: The larger font used for titles
  • small.nftr: The smaller font used for most other text

Skin fonts #

You may add fonts to custom DSi/3DS theme skins, which will override whatever is set in TWiLight Menu++ settings. These fonts go in the font folder, in the skin’s root folder.

Custom skins can additionally use override fonts for the date & time using date_time.nftr, and the console username with username.nftr.

Generating custom fonts #

You can make your own fonts using a utility such as Pk11’s nftr-editor. To regenerate one of TWiLight Menu++’s existing fonts using it:

  1. טענו את קובץ הNFTR לnftr-editor
  2. רשמו את השמותש ל הגופנים שאתם רוצים על פי סדר עדיפויות בתיבת הטקסט Input font, מופרדים בפסיק
    • ניתן לראות תצוגה מקדימה של הפונטים בתיבת הטקסט בצד שמאל ואת הNFTR הנוכחי בתיבת הטקסט התחתונה
  3. לחצו על Generate from font, בחרו בOK על מנת ליצור מחדש תווים קיימים וCancel על מנת ליצור מחדש את תווי הכפתור המיוחדים (לדוגמת )
  4. לחצו על Save, וחזרו על הפעולה עבור שאר הגדלים