Własne czcionki


TWiLight Menu++ może używać niestandardowych czcionek w formacie NFTR (Nitro FonT Resource). Będą one używane w Ustawieniach, tytułach podręcznika oraz w motywach Nintendo 3DS, SEGA Saturn i Homebrew Launcher.

Struktura katalogu #

Niestandardowe czcionki są wczytywane z sd:/_nds/TWiLightMenu/extras/fonts/[nazwa czcionki]/[plik czcionki].nftr, gdzie [nazwa czcionki] jest nazwą wybraną przez Ciebie a [nazwa czcionki].ntfr jest jednym z następujących:

  • large.nftr: The larger font used for titles
  • small.nftr: The smaller font used for most other text

Skin fonts #

You may add fonts to custom DSi/3DS theme skins, which will override whatever is set in TWiLight Menu++ settings. These fonts go in the font folder, in the skin’s root folder.

Custom skins can additionally use override fonts for the date & time using date_time.nftr, and the console username with username.nftr.

Generating custom fonts #

You can make your own fonts using a utility such as Pk11’s nftr-editor. To regenerate one of TWiLight Menu++’s existing fonts using it:

  1. Załaduj plik NFTR w edytorze nftr-editor
  2. Wpisz nazwy czcionek, które chcesz użyć, od najwyższego do najniższego priorytetu, Input font oddzielając je przecinkami
    • Możesz zobaczyć podgląd czcionek wejściowych w górnej ramce po lewej stronie i aktualny NFTR w dolnej ramce
  3. Kliknij Generuj z czcionki, a następnie powiedz OK, aby zregenerować istniejące znaki i Anuluj, aby zregenerować specjalne znaki przycisków (np. )
  4. Kliknij Zapisz, a następnie powtórz dla innych rozmiarów