TWiLight menu++ Sterowanie


Motywy Nintendo DSi, Nintendo 3DS, SEGA Saturn, i Homebrew Launcher #

 • Lewa/Prawa: wybór gry/aplikacji
 • A/START: Uruchom grę/aplikację
 • L/R lub SELECT + Lewa/Prawa: Przełączanie stron
 • (motyw DSi/Saturn/HBL) SELECT + Góra/Dół & i puść SELECT: Przełączanie między kartą SD a kartą flash
 • Y: Ustawienia dla gry
  • X: Menu cheatów
   • A: Przełącz cheat
   • B: Wyjdź z menu cheatów
   • X: Zapisz i wyjdź z menu cheatów
   • Y: Pokaż opis cheatu
   • L: Wyłącz wszystkie cheaty
 • X: Usuń/ukryj grę
 • (motyw DSi/Saturn/HBL) SELECT: menu SELECT lub klasyczne menu DS (gdzie można uzyskać dostęp do menu systemu, ustawień TWiLight Menu++ i trybu GBA)

Original R4, GameBoy Color and Wood UI themes #

 • Góra/Dół: Wybierz grę/aplikację
 • A: Uruchom grę/aplikację
 • R: Switch between the SD card and flashcard
 • Y: Ustawienia dla gry
  • X: Menu cheatów
   • A: Przełącz cheat
   • B: Wyjdź z menu cheatów
   • X: Zapisz i wyjdź z menu cheatów
   • Y: Pokaż opis cheatu
   • L: Wyłącz wszystkie cheaty
 • (Wood UI theme) SELECT: Switch listing method

Boot shortcuts #

These should be pressed on the TWiLight Menu++ splash screen / right after the Nintendo DSi splash screen.

 • SELECT: Open settings
 • A + B + X + Y: Reset all TWiLight Menu++ settings
 • B: Boot the last ran ROM