Tworzenie Dysków RAM


Some DS homebrew are incapable of properly accessing the SD card filesystem. Because of this, it may be necessary to load a standalone filesystem into the RAM containing the necessary files for your homebrew in order for it to work.

The software used here requires the Windows operating system.

You do not need to follow this if you’re using a flashcard.

To make a RAM disk, download Dataram RAMDisk (click Download Software), and follow the instructions below.

Instructions by Dakkon7, modified by Rocket Robz:

 1. Uruchom RAMDisk
 2. Kliknij View -> Advanced
 3. W Disk Size wpisz 12 jeśli masz DSi, 28 jeśli masz 3DS. Nad Max 1023 MB
 4. Odznacz Utwórz katalog TEMP, jeśli jest oznaczony
 5. Kliknij Load/Save
 6. Kliknij Start RAMDisk, powinno Ci sie pojawić okienko dla twojego pliku .img
 7. Umieść każdy plik i/lub folder wymagany przez homebrew albo/i plik(i), które chcesz używać
 8. W programie RAMDisk, kliknij Save Disk Image Now
 9. Save romname.img to the ramdisks folder in the .nds file location. If it does not exist already, create it
 10. Kliknij Stop RAMDisk kiedy skończysz
 11. In TWiLight Menu++, open the per-game settings for your homebrew
 12. Ustaw dysk RAM na 0
 13. Uruchom homebrew, powinien przeczytać utworzony dysk RAM

If you wish to use the other RAM disk slots for a single homebrew application, use the .img1 extension for RAM disk slot 1, and so on.