Jak Dodać Okładki Gier


Windows #

 1. Pobierz najnowszą wersję TWiLightBoxart
 2. Wypakuj TwilightBoxart-Windows-UX.zip i uruchom TwilightBoxart.exe
 3. Kliknij Wykryj SD
  • Jeśli nie znajdzie poprawnej karty SD, kliknij Przeglądaj... i wybierz właściwą kartę
 4. Zmień rozmiar, obramowanie itp jak ci się żywnie podoba
 5. Kliknij Start
 6. Upewnij się, że w ustawieniach TWiLight Menu++ jest ustawiona opcja wyświetlania okładek

macOS/Linux #

 1. Pobierz najnowszą wersję TWiLightBoxart
 2. Wypakuj .zip
 3. Otwórz TwilightBoxart.ini w wypakowanym folderze w edytorze tekstowym
 4. Wpisz ścieżkę do swojej karty SD po SdRoot=, a następnie zapisz plik
  • Na macOS jest to /Volumes/ a następnie nazwa twojej karty SD
 5. Otwórz terminal
 6. W terminalu wpisz cd, a następnie przeciągnij folder z TwilightBoxart.CLI na swój terminal
 7. Uruchom chmod +x TwilightBoxart.CLI
 8. Uruchom ./TwilightBoxart.CLI
 9. Powiedz Tak, jeśli pokazuje ścieżkę SD poprawnie
 10. Upewnij się, że w ustawieniach TWiLight Menu++ jest ustawiona opcja wyświetlania okładek

Ręcznie #

 1. Pobierz paczkę png box art z GameTDB
 2. Wypakuj pliki .png do sd:/_nds/TWiLightMenu/boxart
 3. Upewnij się, że w ustawieniach Menu++ TWiLight jest ustawiona opcja wyświetlania okładek

Aby dodać własne okładki: Umieść je w sd:/_nds/TWiLightMenu/boxart. Nazwą okładki może być TID gry (np. ASME.png), albo nazwą pliku gry (np. SM64DS.nds.png). Musi być w formacie .png, o zalecanym rozmiarze 128x115 i maksymalnym rozmiarze 208x143.

Pojedyncze okładki można również pobrać z GameTDB, w kategorii S Covers (png).