Jak Dodać Okładki Gier


 1. Pobierz najnowszą wersję TWiLightBoxart
 2. Wypakuj TwilightBoxart-Windows-UX.zip i uruchom TwilightBoxart.exe
 3. Kliknij Wykryj SD
  • Jeśli nie znajdzie poprawnej karty SD, kliknij Przeglądaj... i wybierz właściwą kartę
 4. Zmień rozmiar, obramowanie itp jak ci się żywnie podoba
 5. Kliknij Start
 6. Make sure box art is set to be shown in TWiLight Menu++ settings
 1. Pobierz najnowszą wersję TWiLightBoxart
 2. Wypakuj .zip
 3. Otwórz TwilightBoxart.ini w wypakowanym folderze w edytorze tekstowym
 4. Wpisz ścieżkę do swojej karty SD po SdRoot=, a następnie zapisz plik
  • Na macOS jest to /Volumes/ a następnie nazwa twojej karty SD
 5. Otwórz terminal
 6. W terminalu wpisz cd, a następnie przeciągnij folder z TwilightBoxart.CLI na swój terminal
 7. Uruchom chmod +x TwilightBoxart.CLI
 8. Uruchom ./TwilightBoxart.CLI
 9. Powiedz Tak, jeśli pokazuje ścieżkę SD poprawnie
 10. Make sure box art is set to be shown in TWiLight Menu++ settings
 1. Pobierz paczkę png box art z GameTDB
 2. Wypakuj pliki .png do sd:/_nds/TWiLightMenu/boxart
 3. Make sure box art is set to be shown in TWiLight Menu++ settings

To add your own box art: Place them in sd:/_nds/TWiLightMenu/boxart.

 • Can either have the game’s TID (ex. ASME.png), or the filename (ex. SM64DS.nds.png)
 • Must be in .png format, with the recommended size of 128x115 and maximum of 208x143
 • If your TWiLight Menu++ configuration has Box Art viewing set to Cached, the image size must be 44 KiB or below. You can use a tool like tinypng to compress the images to an acceptable size

Individual box art can also be downloaded from GameTDB, under the S Covers (png) category.