Strona Główna


Witaj w wiki TWiLight Menu++! #

TWiLight Menu++ jest otwartoźródłową aktualizacją/wymianą menu DSi oraz frontendem nds-bootstrap dla DSi, 3DS i flashcardów.

By się dowiedzieć jak to zainstalować, kliknij na stronę w pasku bocznym odpowiadającą Twojej konsoli w sekcji “Instalacja”.