TWiLight Menu++


TWiLight Menu++ is an open-source DSi Menu upgrade/replacement, and frontend for nds-bootstrap for DSi, 3DS, and flashcards.

By się dowiedzieć jak to zainstalować, kliknij na stronę w pasku bocznym odpowiadającą Twojej konsoli w sekcji “Instalacja”.