Skapa RAM-diskar


Some DS homebrew are incapable of properly accessing the SD card filesystem. Because of this, it may be necessary to load a standalone filesystem into the RAM containing the necessary files for your homebrew in order for it to work.

The software used here requires the Windows operating system.

You do not need to follow this if you’re using a flashcard.

To make a RAM disk, download Dataram RAMDisk (click Download Software), and follow the instructions below.

Instructions by Dakkon7, modified by Rocket Robz:

 1. Kör RAMDisk
 2. Klicka på View -> Advanced
 3. För Disk Size, skriv 12 för DSi, eller 28 för 3DS, över Max 1023 MB
 4. Avmarkera Create TEMP Directory, om den redan är markerad
 5. Klicka på Load/Save
 6. Klicka på Start RAMDisk, och ett nytt fönster för din .img borde dykas upp
 7. Placera alla filer och/eller mappar som homebrew förväntar sig där, och/eller fil(er) som du vill använda
 8. I programmet RAMDisk klickar du på Save Disk Image Now
 9. Save romname.img to the ramdisks folder in the .nds file location. If it does not exist already, create it
 10. Klicka på Stop RAMDisk när du är klar
 11. In TWiLight Menu++, open the per-game settings for your homebrew
 12. Ställ in RAM-disk till 0
 13. Starta ditt homebrew, och det bör läsa din RAM-disk

If you wish to use the other RAM disk slots for a single homebrew application, use the .img1 extension for RAM disk slot 1, and so on.