יצירת RAM Disks


Some DS homebrew are incapable of properly accessing the SD card filesystem. Because of this, it may be necessary to load a standalone filesystem into the RAM containing the necessary files for your homebrew in order for it to work.

The software used here requires the Windows operating system.

You do not need to follow this if you’re using a flashcard.

To make a RAM disk, download Dataram RAMDisk (click Download Software), and follow the instructions below.

Instructions by Dakkon7, modified by Rocket Robz:

 1. הריצו את RAMDisk
 2. לחצו על View -> Advanced
 3. עבור Disk Size, רשמו 12 עבור DSi, או 28 עבור 3DS, מעלMax 1023 MB
 4. בטלו את הסימון Create TEMP Directory, אם הוא מסומן
 5. לחצו על Load/Save
 6. לחצו עלStart RAMDisk, ויפתח חלון חדש בשביל ה.img שלכם
 7. מקמו כל קובץ או תיקיה שההומברו מצפה לה שם, ואת הקבצים שתרצו להשתמש בהם
 8. בתוכנת הRAMDisk, לחצו על Save Disk Image Now
 9. Save romname.img to the ramdisks folder in the .nds file location. If it does not exist already, create it
 10. לחצו על Stop RAMDisk בסיום
 11. In TWiLight Menu++, open the per-game settings for your homebrew
 12. הגדירו את RAM disk ל0
 13. הפעילו את ההומברו שלכם, והוא אמור לקרוא את הRAM disk שלכם

If you wish to use the other RAM disk slots for a single homebrew application, use the .img1 extension for RAM disk slot 1, and so on.