עדכון TWiLight Menu++ (DSi)‎


If updating from a version older than v6.8.3, please move your .sav files for DS games to a new folder called saves, with the saves folder being in the same place as the DS ROMs.

If updating from a version older than v21.0.0, please move your .pub and/or .prv files for DSiWare titles to a new folder called saves, with the saves folder being in the same place as the DSiWare ROMs.

עדכון #

 1. הורידו את הגרסה האחרונה של TWiLightMenu-DSi.7z
 2. חלצו את TWiLightMenu-DSi.7z
 3. Copy the _nds folder to your SD card root, replacing any existing files
  • If using macOS, make sure to copy and Merge, don’t Replace
 4. Copy the BOOT.NDS file to your SD card root, replacing any existing files
 5. hiyaCFW users: Copy the title folder to your SD card root, replacing any existing files
  • If using macOS, make sure to copy and Merge, don’t Replace

שלבים נוספים עבור הפלאשקארד #

אם אתם יכולים להחליף את הקבצים שעל הSD של המכשיר ובין הקבצים על הפלאשקארד באמצעות TWLMenu++, וגם גרסאת TWLMenu++ על הפלאשקארד היא v16.3.0 או גבוהה יותר, עקבו אחרי השלבים האלו.

 1. לכו להגדרות של TWLMenu++
 2. בחרו בUpdate TWiLight Menu++
 3. בחרו בConsole (micro)SD > Slot-1 microSD