שליטה ב++TWiLight Menu


ערכות נושא Nintendo DSi, Nintendo 3DS, SEGA Saturn ו-Homebrew Launcher #

 • שמאל/ימין : בחר משחק / תוכנה
 • A/START: הפעל משחק / תוכנה
 • L/R or SELECT + שמאל/ימין: החלף דפים
 • (ערכות נושא DSi/Saturn/HBL) SELECT + למעלה/למטה & שחרור SELECT: החלף בין כרטיס הSD לפלאשקארט
 • Y: הגדרות פר משחק
  • X: תפריט צ’יטים
   • A: הפעל או בטל את הצ’יט
   • B: צא מתפריט הצ’יטים
   • X: שמור וצא מתפריט הצ’יטים
   • Y: צפה בתיאור הצ’יט
   • L: בטל את כל הצ’יטים
 • X: מחק/הסתר משחק
 • (ערכות נושא DSi/Saturn/HBL)SELECT: תפריט הSLECET או תפריט הDS הקלאסי (איפה שניתן לגשת לתפריט המערכת, תפריט הגדרות של TWiLight Menu++ ומצב GBA)

Original R4, GameBoy Color and Wood UI themes #

 • למעלה/למטה: בחר משחק / תוכנה
 • A: הפעל משחק/תוכנה
 • R: Switch between the SD card and flashcard
 • Y: הגדרות פר משחק
  • X: תפריט צ’יטים
   • A: הפעל או בטל את הצ’יט
   • B: צא מתפריט הצ’יטים
   • X: שמור וצא מתפריט הצ’יטים
   • Y: צפה בתיאור הצ’יט
   • L: בטל את כל הצ’יטים
 • (Wood UI theme) SELECT: Switch listing method

קיצורי דרך בהפעלה #

על כפתרים אלו צריך ללחוץ במהלך תמונת ההפעלה של TWiLight Menu++ / מיד לאחר תמונת ההפעלה של Nintendo DSi.

 • SELECT: פתח הגדרות
 • A + B + X + Y: אפס את כל ההגדרות של TWiLight Menu++
 • B: הרץ את הROM שרץ אחרון