Керування TWiLight Menu++


Теми Nintendo DSi, Nintendo 3DS, SEGA Saturn та Homebrew Launcher #

 • Ліворуч/Праворуч: Вибрати гру/додаток
 • A/START: Запустити гру/додаток
 • L/R або SELECT + Ліворуч/Праворуч: Перемкнути сторінки
 • (DSi/Saturn/HBL) SELECT + Вгору/Вниз & потім відпустити SELECT: Перемкнути між SD картою та флешкартою
 • Y: Відкрити налаштування гри
  • X: Відкрити чит-меню
   • A: Перемкнути чит-код
   • X: Вийти з чит-меню
   • X: Зберегти та вийти з чит-меню
   • Y: Показати опис чит-коду
   • L: Вимкнути всі чит-коди
 • X: Видалити/приховати гру
 • (Теми DSi, Saturn або HBL) SELECT: меню SELECT або Класичне DS меню (звідки можна отримати доступ до системного меню, налаштувань TWiLight Menu++ та режиму GBA)

Original R4, GameBoy Color and Wood UI themes #

 • Вгору/Вниз: Вибрати гру/додаток
 • A: Запустити гру/додаток
 • R: Switch between the SD card and flashcard
 • Y: Відкрити налаштування гри
  • X: Відкрити чит-меню
   • A: Перемкнути чит-код
   • X: Вийти з чит-меню
   • X: Зберегти та вийти з чит-меню
   • Y: Показати опис чит-коду
   • L: Вимкнути всі чит-коди
 • (Wood UI theme) SELECT: Switch listing method

Поєднання клавіш при завантаженні #

Їх слід натиснути при заставці TWiLight Menu++ / відразу після заставки Nintendo DSi.

 • SELECT: Відкрити налаштування
 • A + B + X + Y: Скидання всіх налаштувань TWiLight Menu++
 • B: Завантажити останній запущений ROM