התקנת TWiLight Menu++


תהליך ההתקנה עבור TWiLight Menu++ משתנה כתלות בהאם אתם משתמשים בNintendo DSi, Nintendo 3DS או בפלאשקארד של Nintendo DS. בחרו את העמוד הנכון למכשיר שאתם משתמשים בו.

3DS/2DS #

אם אתם משתמשים ב3DS או ב2DS (מכרטיס הSD הפנימי), עקבו אחרי ההוראות עבור 3DS.

Nintendo 3DS Nintendo 3DS XL Nintendo 2DS

New Nintendo 3DS New Nintendo 3DS New Nintendo 2DS XL

DSi #

אם אתם משתמשים בDSi (מכרטיס הSD הפנימי), עקבו אחרי ההוראות עבור DSi.

Nintendo DSi Nintendo DSi XL

פלאשקארט #

אם אתם משתמשים בפלאשקארד (ללא תלות באיזה מכשיר DS אתם משתמשים), עקבו אחרי ההוראות עבור פלאשקארד.

An r4isdhc.com flashcard An Acekard2i flashcard An R4i Gold 3DS Plus flashcard