עדכון TWiLight Menu++ (פלאשקארד)


If updating from a version older than v16.4.0, please move your .sav files for DS games to a new folder called saves, with the saves folder being in the same place as the DS ROMs.

If updating from a version older than v21.0.0, please move your .pub and/or .prv files for DSiWare titles to a new folder called saves, with the saves folder being in the same place as the DSiWare ROMs.

If you use a Windows edition which contains Windows Defender, it’ll detect the .7z file as a Trojan due to a false positive. To fix the false positive, ensure Windows Defender is up to date.

עדכון #

  1. הורידו את הגרסה האחרונה של TWiLightMenu-Flashcard.7z
  2. חלצו את TWiLightMenu-Flashcard.7z
  3. Copy the _nds folder to your flashcard’s microSD card root, replacing any existing files
    • If using macOS, make sure to copy and Merge, don’t Replace
  4. Copy the BOOT.NDS file to your flashcard’s microSD card root, replacing any existing files
  5. If TWLMenu++ does not boot after updating, then update the autoboot file(s) as well

שלבים נוספים עבור הSD של DSi/3DS #

אם אתם יכולים להחליף את הקבצים שעל הSD של המכשיר ובין הקבצים על הפלאשקארד באמצעות TWLMenu++, וגם גרסאת TWLMenu++ על הפלאשקארד היא v16.3.0 או גבוהה יותר, עקבו אחרי השלבים האלו.

  1. לכו להגדרות של TWLMenu++
  2. בחרו בUpdate TWiLight Menu++
  3. בחרו Slot-1 microSD > Console (micro)SD