TWiLight Menu++ Bijwerken (Flashkaart)


Als je bijwerkt vanaf een versie ouder dan v16.4.0, verplaats dan je .sav-bestanden voor DS-games naar een nieuwe map genaamd saves, waarbij de map saves op dezelfde plaats staat als de DS-ROM’s.

Als je bijwerkt vanaf een versie ouder dan v21.0.0, verplaats dan je .pub- en/of .prv-bestanden voor DSiWare-titels naar een nieuwe map genaamd saves, waarbij de map saves op dezelfde plaats staat als de DSiWare-ROM’s.

If you use a Windows edition which contains Windows Defender, it’ll detect the .7z file as a Trojan due to a false positive. To fix the false positive, ensure Windows Defender is up to date.

Bijwerken #

  1. Download de meest recente versie van TWiLightMenu-Flashcard.7z
  2. Pak TWiLightMenu-Flashcard.7z uit
  3. Kopieer de map _nds naar de root van de micro-SD-kaart van je flashkaart, alle bestaande bestanden zullen worden vervangen
    • Als je macOS gebruikt, zorg er dan voor dat je kopieert en Samenvoegt, en niet Vervangt
  4. Kopieer het bestand BOOT.NDS naar de root van de micro-SD-kaart van je flashkaart, alle bestaande bestanden zullen worden vervangen
  5. Als TWLMenu++ niet opstart na het bijwerken, werk dan ook de autoboot bestanden bij

Meer stappen voor de DSi-/3DS-SD-kaart #

Als je in TWLMenu++ kan schakelen tussen de inhoud van de SD- en flashkaart, en als de flashkaart TWLMenu++ op v16.3.0 of later staat, volg dan deze stappen.

  1. Ga naar TWLMenu++-instellingen
  2. Kies Update TWiLight Menu++
  3. Kies Slot-1 microSD > Console (micro)SD