TWiLight Menu++ Bijwerken (DSi)


Als je bijwerkt vanaf een versie ouder dan v6.8.3, verplaats dan je .sav-bestanden voor DS-games naar een nieuwe map genaamd saves, waarbij de map saves op dezelfde plaats staat als de DS-ROM’s.

Als je bijwerkt vanaf een versie ouder dan v21.0.0, verplaats dan je .pub- en/of .prv-bestanden voor DSiWare-titels naar een nieuwe map genaamd saves, waarbij de map saves op dezelfde plaats staat als de DSiWare-ROM’s.

Bijwerken #

  1. Download de meest recente versie van TWiLightMenu-DSi.7z
  2. Pak TWiLightMenu-DSi.7z uit
  3. Kopieer de map _nds naar de root van je SD-kaart, alle bestaande bestanden zullen worden vervangen
    • Als je macOS gebruikt, zorg er dan voor dat je kopieert en Samenvoegt, en niet Vervangt
  4. Kopieer het bestand BOOT.NDS naar de root van je SD-kaart, alle bestaande bestanden zullen worden vervangen
  5. hiyaCFW-gebruikers: Kopieer de map title naar de root van je SD-kaart, alle bestaande bestanden zullen worden vervangen
    • Als je macOS gebruikt, zorg er dan voor dat je kopieert en Samenvoegt, en niet Vervangt