התקנת TWiLight Menu++ (DSi)‎


אם עדיין אין לכם דרך להריץ הומברו על הDSi שלכם, עקבו אחר dsi.cfw.guide על מנת להתקין את TWiLight Menu++

התקנה #

 1. הורידו את הגרסה האחרונה של TWiLightMenu-DSi.7z
 2. חלצו את TWiLightMenu-DSi.7z
 3. העתיקו את התיקייה _nds לכרטיס הSD
 4. העתיקו את BOOT.NDS לכרטיס הSD
 5. העתיקו את התיקייה roms לכרטיס הSD
 6. משתמשי HiyaCFW: העתיקו את התיקייה title לכרטיס הSD שלכם

הפעלה אוטומטית עם Unlaunch #

 1. הדליקו את הDSi שלכם בזמן שאתם מחזיקים את A ואת B
 2. בתפריט של Unlaunch, לכו לOPTIONS
 3. הגדירו את NO BUTTON או כל כפתור אחר לבחירתם לTWiLight Menu++, שבמסך התחתון מופיע BOOT.NDS

Accessing flashcard contents #

A flashcard is something that goes in the game card slot, and contains a microSD card slot. If you do not have a flashcard, you are done with this guide.

If you have an R4(i) Ultra #

 1. Follow this guide starting from To run games using your flashcard firmware
  • You can safely ignore the warnings
 2. Open TWLMenu++ Settings
 3. Switch to the Misc settings page
 4. Turn on Slot-1 microSD access
 5. Exit TWLMenu++ Settings by pressing B button
  • If you end up in the DS Classic Menu, press B again

If you don’t have an R4(i) Ultra #

 1. Create a file or folder called primary in sd:/_nds/ (not the flashcard one), so that TWiLight Menu++ reads settings from the console’s SD card after it starts your flashcard
 2. Follow this guide starting from Autobooting TWiLight Menu++
 3. Copy the BOOT.NDS file from TWiLightMenu-Flashcard.7z to your flashcard’s microSD card root
 4. Open TWLMenu++ Settings
 5. Switch to the Misc settings page
 6. Turn on SCFG access in Slot-1 (Note that this option overrides SD access in Slot-1)
 7. Set Slot-1: Touch Mode to DSi mode
 8. Turn on Auto-start Slot-1
 9. Exit TWLMenu++ Settings by pressing B button
  • If you end up in the DS Classic Menu, launch your flashcard
  • Otherwise, restart TWiLight Menu++

Switching between SD and flashcard contents #

 • Press either SELECT+Up or SELECT+Down to switch between the SD and flashcard contents
  • If the SELECT menu is enabled, you can do so there as well
  • If you use the 3DS theme, touch the Game Card/SD Card icon
  • If you use the R4, GBC, or Wood themes, press R button