Att installera TWiLight Menu++ (DSi)


Om du inte redan har ett sätt att köra homebrew på din DSi, gå till dsi.cfw.guide för att installera TWiLight Menu++

Installation #

  1. Download the latest TWiLightMenu-DSi.7z
  2. Extrahera TWiLightMenu-DSi.7z
  3. Kopiera mappen _nds till ditt SD-korts rot
  4. Kopiera filen BOOT.NDS till din SD-korts rot
  5. Kopiera mappen roms till ditt SD-korts rot
  6. hiyaCFW användare: Kopiera mappen title till ditt SD-korts rot

Automatiskt uppstart med Unlaunch #

  1. Slå på din DSi medan du håller A och B
  2. Gå till ALTERNATIV i Unlaunch menyn
  3. Ställ in INGEN KNAPP eller en valfri knapp till TWiLight Menu++ som säger BOOT.NDS på den nedre skärmen