Att installera TWiLight Menu++ (3DS)


You will first need to have custom firmware on your 3DS, follow 3ds.hacks.guide to install it

Installation #

 1. Öppna FBI och välj Remote Install, sedan Scan QR Code
 2. Skanna denna QR-kod för att installera den senaste versionen av Universal-Updater
  Universal-Updater QR kod
 3. Stäng FBI och starta Universal-Updater
  • Om det inte dyker upp på hemmenyn, starta om din 3DS
 4. Hitta TWiLight Menu++ i apprutnätet. Du kan söka med den tredje fliken i sidofältet om du har problem med att hitta appen
  • Appen har denna ikon: TWiLight Menu++ ikon
 5. Tryck på A eller tryck på nedladdningsikonen i sidofältet och välj TWiLight Menu++ för att installera den
  • Det kommer att ta ett tag
 1. Download the latest Universal-Updater.cia
 2. Placera filen Universal-Updater.cia var som helst på ditt SD-kort
 3. Starta FBI på din Nintendo 3DS
 4. I FBI, gå till den plats du klistrade in Universal-Updater.cia filen
 5. Välj filen Universal-Updater.cia och tryck på “Install & Delete”
 6. Stäng FBI och starta Universal-Updater
  • Om det inte dyker upp på hemmenyn, starta om din 3DS
 7. Hitta TWiLight Menu++ i apprutnätet. Du kan söka med den tredje fliken i sidofältet om du har problem med att hitta appen
  • Appen har denna ikon: TWiLight Menu++ ikon
 8. Tryck på A eller tryck på nedladdningsikonen i sidofältet och välj TWiLight Menu++ för att installera den
  • Det kommer att ta ett tag
 1. Download the latest TWiLightMenu-3DS.7z
 2. Extrahera TWiLightMenu-3DS.7z
 3. Kopiera mappen _nds till ditt SD-korts rot
 4. Kopiera filen BOOT.NDS till din SD-korts rot
 5. Kopiera mappen roms till ditt SD-korts rot
 6. Kopiera de två .cia filerna till ditt SD-korts rot
 7. På din 3DS, installera de två CIA filerna med FBI