Att installera TWiLight Menu++ (3DS)


You will first need to have custom firmware on your 3DS, follow 3ds.hacks.guide to install it

Installation #

 1. Öppna FBI och välj Remote Install, sedan Scan QR Code
 2. Skanna denna QR-kod för att installera den senaste versionen av Universal-Updater
  Universal-Updater QR kod
 3. Stäng FBI och starta Universal-Updater
  • Om det inte dyker upp på hemmenyn, starta om din 3DS
 4. Hitta TWiLight Menu++ i apprutnätet. Du kan söka med den tredje fliken i sidofältet om du har problem med att hitta appen
  • Appen har denna ikon: TWiLight Menu++ ikon
 5. Tryck på A eller tryck på nedladdningsikonen i sidofältet och välj TWiLight Menu++ för att installera den
  • This will take a while
  • If installation fails, ensure the console is connected to the internet. Otherwise, click the Manual tab
 1. Download the latest Universal-Updater.cia
 2. Placera filen Universal-Updater.cia var som helst på ditt SD-kort
 3. Starta FBI på din Nintendo 3DS
 4. I FBI, gå till den plats du klistrade in Universal-Updater.cia filen
 5. Välj filen Universal-Updater.cia och tryck på “Install & Delete”
 6. Stäng FBI och starta Universal-Updater
  • Om det inte dyker upp på hemmenyn, starta om din 3DS
 7. Hitta TWiLight Menu++ i apprutnätet. Du kan söka med den tredje fliken i sidofältet om du har problem med att hitta appen
  • Appen har denna ikon: TWiLight Menu++ ikon
 8. Tryck på A eller tryck på nedladdningsikonen i sidofältet och välj TWiLight Menu++ för att installera den
  • Det kommer att ta ett tag
  • If installation fails, ensure the console is connected to the internet. Otherwise, click the Manual tab
 1. Download the latest TWiLightMenu-3DS.7z
 2. Extrahera TWiLightMenu-3DS.7z
 3. Kopiera mappen _nds till ditt SD-korts rot
 4. Kopiera filen BOOT.NDS till din SD-korts rot
 5. Kopiera mappen roms till ditt SD-korts rot
 6. Copy the .cia file to your SD card root
 7. On your 3DS, install the CIA with FBI

Accessing flashcard contents #

A flashcard is something that goes in the game card slot, and contains a microSD card slot. If you do not have a flashcard, you are done with this guide.

If you have an R4(i) Ultra #

 1. Follow this guide starting from To run games using your flashcard firmware
  • You can safely ignore the warnings
 2. Open TWLMenu++ Settings
 3. Switch to the Misc settings page
 4. Turn on Slot-1 microSD access
 5. Exit TWLMenu++ Settings by pressing B button
  • If you end up in the DS Classic Menu, press B again

If you don’t have an R4(i) Ultra #

 1. Create a file or folder called primary in sd:/_nds/ (not the flashcard one), so that TWiLight Menu++ reads settings from the console’s SD card after it starts your flashcard
 2. Follow this guide starting from Autobooting TWiLight Menu++
 3. Copy the BOOT.NDS file from TWiLightMenu-Flashcard.7z to your flashcard’s microSD card root
 4. Open TWLMenu++ Settings
 5. Switch to the Misc settings page
 6. Turn on SCFG access in Slot-1 (Note that this option overrides SD access in Slot-1)
 7. Set Slot-1: Touch Mode to DSi mode
 8. Turn on Auto-start Slot-1
 9. Exit TWLMenu++ Settings by pressing B button
  • If you end up in the DS Classic Menu, launch your flashcard
  • Otherwise, restart TWiLight Menu++

Switching between SD and flashcard contents #

 • Press either SELECT+Up or SELECT+Down to switch between the SD and flashcard contents
  • If the SELECT menu is enabled, you can do so there as well
  • If you use the 3DS theme, touch the Game Card/SD Card icon
  • If you use the R4, GBC, or Wood themes, press R button