GBA BIOS Info


För att GBARunner2 ska kunna ladda titlar krävs en dump av GBA BIOS. Nyare versioner av GBARunner2 (som kommer med den senaste versionen av TWiLight Menu++) har Normats Open Source BIOS inbyggd. Men eftersom det inte är en exakt kopia, genom att använda en dump av den officiella BIOSen ökas kompatibilitet. Du kan dumpa en officiell GBA BIOS med en av följande metoder.

Dumping guider #

Efter dumpning av BIOSen så måste den döpas om till bios. i och sedan bör placeras i sd:/, sd:/gba/, eller sd:/_gba/ för GBARunner2 att läsa den.

Du kan verifiera att din BIOS är en riktig dump genom att jämföra den med följande kontrollsummor:

GBA/GBA SP/Game Boy Micro/Game Boy Player:

  • CRC-32: 81977335
  • MD5: a860e8c0b6d573d191e4ec7db1b1e4f6
  • SHA-1: 300c20df6731a33952ded8c436f7f186d25d3492
  • SHA-256: fd2547724b505f487e6dcb29ec2ecff3af35a841a77ab2e85fd87350abd36570

DS/DS Lite/3DS Family:

  • CRC-32: a6473709
  • MD5: 1c0d67db9e1208b95a1506b1688a0ad6
  • SHA-1: c11531d5261006810cdc954bd4bec0afe3187b35
  • SHA-256: 782eb3894237ec6aa411b78ffee19078bacf10413856d33cda10b44fd9c2856b

If you don’t know how to obtain a file checksum, you can use an online checksum calculator.