GBA BIOS Info


För att GBARunner2 ska kunna ladda titlar krävs en dump av GBA BIOS. Nyare versioner av GBARunner2 (som kommer med den senaste versionen av TWiLight Menu++) har Normats Open Source BIOS inbyggd. Men eftersom det inte är en exakt kopia, genom att använda en dump av den officiella BIOSen ökas kompatibilitet. Du kan dumpa en officiell GBA BIOS med en av följande metoder.

Dumping guider #

Efter dumpning av BIOSen så måste den döpas om till bios. i och sedan bör placeras i sd:/, sd:/gba/, eller sd:/_gba/ för GBARunner2 att läsa den.

Du kan verifiera att din BIOS är en riktig dump genom att jämföra den med följande kontrollsummor:

CRC32: 81977335

MD5: a860e8c0b6d573d191e4ec7db1b1e4f6

SHA1: 300c20df6731a33952ded8c436f7f186d25d3492

SHA256: fd2547724b505f487e6dcb29ec2ecff3af35a841a77ab2e85fd87350abd36570