מידע לגבי הBIOS של הGBA


על מנת שGBARunner2 יוכל להפעיל משחקים, נדרש עותק של הBIOS של הGBA. גרסאות חדשות יותר של GBARunner2 (שמגיעות עם הגרסה האחרונה של TWiLight Menu++) כוללות את Normatt’s Open Source BIOS. אבל מאחר וזה לא העתק מדויק, שימוש בעותק רשמי של הBIOS משפר את התאימות. ניתן לחלץ עותק רשמי של הGBA BIOS באמצעות אחת מהשיטות הבאות.

מדריכי חילוץ #

לאחר חילוץ הBIOS, חייב לשנות את שמו לbios.bin ולשים אותו בsd:/, sd:/gba/ או בsd:/_gba/ בשביל שGBARunner2 יוכל לקרוא אותו.

ניתן לוודא שהעותק הוא תקין על ידי השוואה שלו עם הchecksums הבאים:

GBA/GBA SP/Game Boy Micro/Game Boy Player:

  • CRC-32: 81977335
  • MD5: a860e8c0b6d573d191e4ec7db1b1e4f6
  • SHA-1: 300c20df6731a33952ded8c436f7f186d25d3492
  • SHA-256: fd2547724b505f487e6dcb29ec2ecff3af35a841a77ab2e85fd87350abd36570

DS/DS Lite/3DS Family:

  • CRC-32: a6473709
  • MD5: 1c0d67db9e1208b95a1506b1688a0ad6
  • SHA-1: c11531d5261006810cdc954bd4bec0afe3187b35
  • SHA-256: 782eb3894237ec6aa411b78ffee19078bacf10413856d33cda10b44fd9c2856b

If you don’t know how to obtain a file checksum, you can use an online checksum calculator.