Hardmod


Hardmodding can easily damage your DSi. If you’re trying to unbrick your DSi, then you should try ntrboot first.

Hardmodding är när du fysiskt lödar moderkortet till en SD-kortsadapter för att läsas på en dator. Detta är användbart för att återställa NAND-säkerhetskopior, visa NAND på din dator, etc…

Nintendo DS #

Original DS moderkort med touch-points märkta

Nintendo DSi #

To hardmod a Nintendo DSi/DSi XL (LL) you will need:

DSi sida A pinouts #

DSi sida A pinouts

DSi sida B pinouts #

DSi sida B pinouts

DSi XL sida B pinouts #

DSi XL sida B pinouts

 • Du måste löda punkterna på moderkortet till microSD-kortets adapter
  • CMD till pin 2
  • GND till pin 3 och 6
  • CLK till pin 5
  • DAT0 till pin 7

Exempel på löddad microSD-adapter #

microSD exempel

 • Sätt in microSD-kortadaptern i datorn
  • VARNING - Windows kommer att be dig formatera den: FORMATERA INTE - detta kan orsaka oreparerbara skador

Att ta bort no$gba sidfot #

Du kommer först behöva ta bort NOCASH sidfoten från säkerhetskopian du flashar till din DSi. This can be done using the hiyaCFW helper.

 1. Ladda ner versionen för operativsystemet du använder
 2. Kör skriptet genom att välja den säkerhetskopia av NAND som du vill flasha till din DSi
 3. Växla till NAND-läge med knappen till vänster om sökvägen
 4. Klicka på Start för att skapa NAND-säkerhetskopian utan no$gba sidfot
 • När skriptet är klart bör det finnas en fil med ett långt namn som slutar i -no-footer.bin i mappen där din terminal är öppen
  • Använd denna fil som NAND bilden du flashar på din DSi

Flashing av en säkerhetskopia av NAND #

 1. Öppna Win32DiskImager
 2. Klicka på mappikonen och bläddra till skrivbordet. I textrutan, skriv NAND_0.bin. När du väljer typ, välj All types *.*
 3. Välj den enhet som är din DSi och klicka på read
 4. När den är klar, klicka på mapp-ikonen, ändra namnet till NAND_1.bin och läs igen
 5. Öppna HxD och dra båda filerna till redigeraren. Gå till det övre fältet, klicka på “Analysis”, klicka på “File compare” från rullgardinsmenyn och klicka sedan på “Compare”.
 6. Välj att jämföra båda filerna och klicka sedan på OK när du är klar
  • Om det står “The chosen files are identical.”, du är redå att gå till nästa avsnitt
  • If it doesn’t say that, and both NANDs aren’t around 240 MB, dump NAND_1/NAND_0 again
 7. Öppna Win32DiskImager, klicka på mappikonen och välj din befintliga NAND-backup som du skapade innan
 8. Flasha den med Write -knappen
 9. Koppla ur SD-kortadaptern och försök att sätta på din DSi
 1. Kontrollera vart SD-kortet är monterat
  • Linux:
   1. Koppla ur SD-kortadaptern
   2. Run lsblk in a terminal
   3. Koppla in SD-kortadaptern
   4. Run lsblk again
   5. Den här gången ska en ny enhet visas
    • Det kan kallas /dev/sdb, se till att du antecknar vad det kallas på din dator
  • macOS:
   1. Koppla ur SD-kortadaptern
   2. Kör df i en terminal
   3. Koppla in SD-kortadaptern
   4. Kör df igen
   5. En ny enhet ska visas i listan
    • Det kan kallas /dev/disk1s1, se till att du antecknar vad det kallas på din dator
 2. Dumpa NAND
  • Kör följande kommando i en terminal:
   • cat {device-name} > nand0.bin
   • Ersätt {device-name} med monteringsplatsen för SD-kortet
   • t.ex cat /dev/sdb > nand0.bin
   • Kör sedan cat {device-name} > nand1.bin
 3. Jämför NAND-dumpar
  1. Kör följande kommando:
   • Linux: md5sum nand0.bin nand1.bin
   • macOS: md5 -r nand0.bin nand1.bin
  2. Kontrollera att hashen matchar varandra
  3. Om inte, dumpa om NAND, justera ledningarna om nödvändigt
  4. Fortsätt att dumpa NAND:en tills hasherna är identiska
 4. Flasha NAND
  1. Leta reda på den säkerhetskopia av NAND som du skapade tidigare på konsolen
  2. Kör följande kommando:
   • cat {existing-nand-backup} > {device-name}
   • Ersätt {existing-nand-backup} med platsen och namnet på din gamla NAND-säkerhetskopia
   • Ersätt {device-name} med monteringspunkten för SD-kortet

Här kan du koppla ur SD-kortadaptern och försök att sätta på din DSi. Om allt gick bra skulle din DSi ha startat till det tillstånd det var när säkerhetskopian skapades!