Nintendo DS Modding Index


Välkommen till sektionen om Nintendo DS modding resurser. Detta kommer att försöka förklara de flesta saker relaterade till Nintendo DS modding samt vara en grundläggande introduktion till NTR firmware i Nintendo DS, TWL firmware av Nintendo DSi, och TWL_FIRM av Nintendo 3DS.