GBARunner2


GBARunner2 is an open-source hypervisor that runs GBA games on DS/DSi/3DS in DS mode. Zasadniczo, tak jak Nintendont uruchamia gry GameCube na Wii.

Oprócz tego, co oferuje ta wiki, listy kompatybilności GBARunnera zawierają wiele przydatnych informacji: