Niestandardowe splash screeny


Dzięki hiyaCFW możesz używać niestandardowych splashy w formatach .bmp lub .gif. Muszą one znaleźć się w folderze sd:/hiya i muszą mieć nazwy splashtop dla górnego ekranu i splashbottom dla dolnego, z odpowiednim rozszerzeniem pliku, a następnie upewnij się, że splash screen jest włączony w konfiguracji. Obrazy nie muszą być w tym samym formacie, więc jeden może być BMP a drugi GIF, GIFy mają pierwszeństwo przed BMP. Poniżej znajduje się kilka szczegółów dotyczących wymagań, jakie muszą spełniać Twoje zdjęcia, aby działały:

BMP #

  • 16-bitowe (RGBA 1555, RGB 1555, lub RGB 565)
  • 256 x 192 lub mniejsze

GIFy #

  • Prosta odpowiedź: Większość GIF-ów 256 x 192 lub mniejszych będzie działać
  • Mogą być animowane, ale powinny pozostać poniżej 1 MiB dla idealnej wydajności i muszą być poniżej około 10 MiB pomiędzy dwoma absolutnymi maksimami
  • Jeśli obie pętle zapętlają się w nieskończoność, to będą pokazywane przez 3 sekundy, w przeciwnym razie będą pokazywane do momentu, aż obie zostaną zakończone
  • Jeśli ramka ma ustawioną flagę wprowadzania danych przez użytkownika, będzie czekać aż upłynie opóźnienie lub zostanie naciśnięty dowolny przycisk, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej
  • Ramki z przeplotem i zwykłe ramki tekstowe nie są obsługiwane
  • Lokalne tablice kolorów są obsługiwane, ale zastąpią całą paletę, łącznie z obrazem szczątkowym z poprzednich klatek, więc obrazy używające ich prawdopodobnie będą miały problemy z paletą