GodMode9i


Information för GodMode9i, en filutforskare med full åtkomst för Nintendo DS, Nintendo DSi och Nintendo 3DS:ets TWL_FIRM.

FAQ & Felsökning #

How do I dump games? #

Follow this guide from the dsi.cfw.guide website.

Varför kan jag inte dumpa spel på DSi? #

Du behöver Unlaunch installerat för att kunna dumpa spel på ditt SD-kort. Du kan installera Unlaunch genom att följa dsi.cfw.guide.

How do I get past the “mounting drive(s)” screen while starting it up? #

This happens when you launch GodMode9i from hiyaCFW. You can hold X while launching GodMode9i to skip NAND mounting. Alternatively, you can launch GodMode9i directly from unlaunch to be able to mount the NAND.