Hoe MAak je DSi- / 3DS-skins


Om een TWiLight Menu++ skin te maken, heb je een afbeeldingsbewerker nodig die .png-bestanden, 16 BPP .bmp-bestanden of .png-bestanden, en 4 BPP .bmp-bestanden kan exporteren. Het zou ook mogelijk moeten zijn om handmatig beeldpaletten te herschikken. GIMP wordt aanbevolen en zal worden gebruikt voor deze gids, omdat het alles kan wat nodig is.

Deel 1: Download de voorbeelden #

Het eerste wat je moet doen is de voorbeeldskins downloaden. Deze kunnen worden gebruikt als basis voor je skin en zijn al in het juiste formaat, dus als je later problemen hebt, kun je daarmee vergelijken.

Deel 2: Afbeeldingen bewerken #

Download en installeer GIMP

 • Andere afbeeldingsbewerkers zoals Photoshop kunnen ook werken, maar in deze gids wordt GIMP gebruikt

Eenmaal geïnstalleerd, open GIMP en selecteer Windows -> Dockable Dialogs -> Colormap. Dit opent het kleurenkaartvenster, dat handig is bij het bewerken van gepaleteerde afbeeldingen.

Je kunt nu de afbeelding die je wilt bewerken openen in GIMP en doorgaan naar het onderstaande gedeelte op basis van de map waarin deze zich bevindt. Let op dat TWiLight Menu++ kieskeurig is over het exacte formaat van de afbeeldingen en het verschilt per map waarin ze staan, dus zorg ervoor dat je exporteert zoals vermeld in de sectie.

Achtergrondtexturen (background map) #

Dit kunnen PNG-bestanden of 16-bits (A1 R5 G5 B5 of X1 R5 G5 B5) BMP-bestanden zijn.

 • Als je BMP-bestanden gebruikt, kan je deze tijdens het exporteren onder Geavanceerde Opties instellen op 16-bit. Mogelijk moet je dit telkens doen als je exporteert als BMP
Textuur Beschrijving
top De achtergrondtextuur van het bovenste scherm
top_photo The top screen background texture when a photo is being shown
bottom De achtergrondtextuur van het onderste scherm wanneer je niet over een pictogram zweeft
bottom_ds Voor het 3DS-thema, de achtergrondtextuur van het onderste scherm wanneer je niet over een pictogram zweeft op een DS Phat/Lite
bottom_macro Voor het DSi-thema, de achtergrondtextuur wanneer je niet over een pictogram zweeft tijdens het gebruik van de Macro-modus
bottom_bubble De achtergrondtextuur van het onderste scherm wanneer je over een pictogram zweeft
bottom_bubble_ds Voor het 3DS-thema, de achtergrondtextuur van het onderste scherm wanneer je over een pictogram zweeft op een DS Phat/Lite
bottom_bubble_macro Voor het DSi-thema, de achtergrondtextuur wanneer je over een pictogram zweeft tijdens het gebruik van de Macro-modus
bottom_moving Voor het DSi-thema, de achtergrondtextuur van het onderste scherm bij het verplaatsen van een pictogram
bottom_moving_macro Voor het DSi-thema, de achtergrondtextuur wanneer je over een pictogram zweeft tijdens het gebruik van de Macro-modus

Batterijtexturen (battery map) #

Dit moeten PNG-bestanden zijn. Transparantie wordt ondersteund, maar alleen 100% transparantie werkt.

Textuur Omschrijving/Aantekeningen
battery0 Knippert met battery1 wanneer de batterij erg laag is
battery1 0-4 worden gebruikt in DSi-modus
battery1purple Paarse pictogrammen worden gebruikt wanneer Power LED color is ingesteld op Purple in instellingen
battery2  
battery2purple  
battery3  
battery3purple  
battery4  
battery4purple  
batterycharge  
batterychargeblink Knippert met batterycharge tijdens het opladen
batteryfull Gebruikt in DS-modus op DSi/3DS
batteryfullDS Gebruikt op DS Phat/DS Lite
batterylow Gebruikt in DS-modus

Gepalletiseerde texturen (grf map) #

Dit moeten 4 BPP (16 kleuren) BMP-bestanden zijn.

Om deze in GIMP te bewerken, selecteer je Image -> Mode -> RGB om kleuren te kunnen veranderen, en als je klaar bent met het veranderen van kleuren, selecteer je Image -> Mode -> Indexed... om terug te converteren naar palet. Wanneer je overschakelt op geïndexeerd, moet je ervoor zorgen dat Generate optimum palette is aangevinkt en Maximum number of colors is ingesteld op 16.

Opmerking: Voor sommige afbeeldingen in het DSi-thema worden de paletten overschreven op basis van de profielkleur van de gebruiker. Als je de kleuren hiervan bewerkt, moet je ervoor zorgen dat de optie UserPalette in theme.ini is ingesteld op 0.

Ga na het omzetten naar geïndexeerd naar het kleurenkaartvenster en zorg ervoor dat de transparante kleur (#FF00FF) kleur #0 is in de kleurenkaart. Als dat niet zo is, klik dan met de rechtermuisknop in de kleurenkaart en selecteer Rearrange Colormap... verplaats dan de transparante kleur naar de eerste kleur in de kleurenkaart en selecteer OK.

Zijn er minder dan 16 kleuren in je uiteindelijke kleurenkaart, druk dan op de knop + onderaan het kleurenkaartvenster tot je 16 kleuren hebt.

Bij het exporteren wordt aanbevolen het vakje Do not write color space information aan te vinken onder het keuzemenu Compatibility Options.

Textuur Beschrijving
bips De punten onderaan de schuifbalk (DSi-thema)
box De boxtextuur, met zowel volle als lege texturen (DSi-thema)
box_empty De textuur voor een lege doos (3DS-thema)
box_full De textuur voor een lege doos met een pictogram (3DS-thema)
brace De brace-textuur weergegeven voorbij het eerste en laatste pictogram (DSi-thema)
bubble Het onderste deel van de bel dat over de beginrand of het pictogrammetje wordt getekend
button_arrow De texturen voor de pijlen aan beide zijden van de onderste schuifbalk (DSi-thema)
cornerbutton De knoppen die worden weergegeven in het SELECT-menu (DSi-thema) (De naam is gebaseerd op een oud gebruik)
cursor De rand met animatieframes die het geselecteerde pictogram aangeven (3DS-thema)
dialogbox De achtergrond van het dialoogvenster dat naar beneden schuift
folder Het pictogram voor mappen
icon_a26 Het pictogram voor Atari 2600-spellen
icon_col Het pictogram voor Colecovision-spellen
icon_gb Het pictogram voor Game Boy-spellen
icon_gba Het pictogram voor GBA-spellen
icon_gbamode Het pictogram voor de GBA-modus
icon_gg Het pictogram voor Game Gear-spellen
icon_img Het pictogram voor BMP-, GIF- en PNG-afbeeldingen
icon_int Het pictogram voor Intellivision-spellen
icon_m5 Het pictogram voor Sord M5-spellen
icon_manual Het pictogram voor de handleiding
icon_md Het pictogram voor Mega Drive-spellen
icon_nes Het pictogram voor NES-spellen
icon_ngp Het pictogram voor Neo Geo Pocket-spellen
icon_pce Het pictogram voor PC Engine- / TurboGrafx-16-spellen
icon_plg Het pictogram voor DSTWO-plugins
icon_settings Het pictogram voor Nintendo DSi-instellingen
icon_sg Het pictogram voor Sega SG-1000-spellen
icon_sms Het pictogram voor Sega Master System-spellen
icon_snes Het pictogram voor SNES-spellen
icon_unk Het pictogram dat wordt weergegeven wanneer een spel een pictogram mist
icon_ws Het icoon voor WonderSwan-spellen
launch_dot De punten die worden weergegeven wanneer een spel wordt uitgevoerd (DSi-thema)
moving_arrow De pijl die wordt weergegeven wanneer een spel wordt verplaatst (DSi-thema)
progress De voortgangsanimatie met 8 frames
scroll_window Het deel van de schuifbalk dat de pictogrammen aangeeft die in beeld zijn
small_cart De pictogrammen bovenaan (3DS-thema) en in het SELECT-menu (DSi-thema)
start_border De rand met animatieframes die het geselecteerde pictogram aangeeft (DSi-thema)
start_text De tekst op de beginrand (DSi-thema)
wirelessicons De pictogrammen die worden weergegeven om aan te geven dat een spel draadloze ondersteuning heeft

DS Classic Menu-texturen (quickmenu map) #

Dit moeten PNG-bestanden zijn.

Textuur Beschrijving
bottombg Achtergrond voor het onderste scherm
phat_topbg Achtergrond voor het bovenste scherm op DS Phat
topbg Achtergrond voor het bovenste scherm op elk ander DS-model

UI-texturen (ui map) #

Dit moeten PNG-bestanden zijn. Transparantie wordt ondersteund, maar alleen 100% transparantie werkt. Elke pixel die transparant is in één textuur moet transparant zijn in alle texturen, zodat het goed wordt overschreven bij verandering.

Textuur Beschrijving
Lshoulder De linkerschouder
Lshoulder_greyed De linkerschouder wanneer er geen pagina’s links zijn
Lshoulder_photo The left shoulder when there is a photo being shown
Lshoulder_photo_greyed The left shoulder with no pages to the left and a photo showing
Rshoulder De rechterschouder
Rshoulder_greyed De rechterschouder wanneer er geen pagina’s naar rechts zijn
Rshoulder_photo The right shoulder when there is a photo being shown
Rshoulder_photo_greyed The right shoulder with no pages to the left and a photo showing

Videotextuur (video map) #

Alleen gebruikt voor het 3DS-thema, 3dsRotatingCubes.rvid is een Rocket Video-bestand. Voor meer informatie over het converteren van video’s naar rvid, lees Een video converteren naar .rvid op de Vid2RVID-wiki. Als je niet wilt dat dit getekend wordt, kun je het gewoon verwijderen.

Volumetexturen (volume map) #

Volumetextures worden alleen weergegeven in DSi-modus.

Dit moeten PNG-bestanden zijn. Transparantie wordt ondersteund, maar alleen 100% transparantie werkt.

Textuur Omschrijving/Aantekeningen
volume0 0 is gedempt, 4 is vol volume
volume1  
volume2  
volume3  
volume4  

Themaconfiguratie (theme.ini bestand) #

Je kan in theme.ini verschillende opties configureren over hoe het thema wordt getekend om grotere afbeeldingen of verschillende lay-outs mogelijk te maken. Voor waar/onwaar-opties is 0 onwaar, en 1 waar. Opties met een lege standaardwaarde voor een thema zijn ongebruikt in dat thema.

Waarde Omschrijving/Aantekeningen Standaard (3DS) Standaard (DSi)
StartBorderRenderY De eerste Y-positie van de Start-rand 92 81
StartBorderSpriteW De breedte van de start-rand sprite. Let op dat de start-randtextuur precies de helft is van de volledige rand 32 32
StartBorderSpriteH De hoogte van de beginrand-sprite 64 80
StartTextRenderY De eerste Y-positie van de Start-tekst 143 143
BubbleTipRenderX De X-positie van de punt van de bel getekend over de start-rand 125 122
BubbleTipRenderY De Y-positie van de punt van de bel getekend over de start-rand 98 80
BubbleTipSpriteW De breedte van de bubbeluiteinde-sprite 7 11
BubbleTipSpriteH De hoogte van de bubbleuiteinde-sprite 7 8
TitleboxRenderY De eerste Y-positie van het titeltekstvak 96 85
TitleboxTextY De eerste Y-positie van de titeltekst 55 30
TitleboxTextW De maximale breedte van de titeltekst 200 240
TitleboxTextLarge Of het grote lettertype voor de titeltekst moet worden gebruikt 0 1
TitleboxMaxLines De maximale regels tekst die van de titel getoond zullen worden 3 4
VolumeRenderX De X-positie op het bovenste scherm om het volumepictogram te tekenen 4 4
VolumeRenderY De Y-positie op het bovenste scherm om het volumepictogram te tekenen 5 5
ShoulderLRenderX De X-positie op het bovenste scherm om de linkerschouder te tekenen 0 0
ShoulderLRenderY De Y-positie op het bovenste scherm om de linkerschouder te tekenen 172 172
ShoulderRRenderX De X-positie op het bovenste scherm om de rechterschouder te tekenen 178 178
ShoulderRRenderY De Y-positie op het bovenste scherm om de rechterschouder te tekenen 172 172
BatteryRenderX De X-positie op het bovenste scherm om het batterijpictogram te tekenen 235 235
BatteryRenderY De Y-positie op het bovenste scherm om het batterijpictogram te tekenen 5 5
UsernameRenderX De X-positie op het bovenste scherm om de gebruikersnaam te tekenen 28 28
UsernameRenderY De Y-positie op het bovenste scherm om de gebruikersnaam te tekenen 15 15
UsernameRenderXDS De X-positie op het bovenste scherm om de gebruikersnaam tekst te tekenen, op een DS Phat/Lite 4 4
DateRenderX De X-positie op het bovenste scherm om de datum te tekenen 162 162
DateRenderY De Y-positie op het bovenste scherm om de datum te tekenen 7 7
TimeRenderX De X-positie op het bovenste scherm om de tijdtekst te tekenen 200 200
TimeRenderY De Y-positie op het bovenste scherm om de tijdtekst te tekenen 7 7
PurpleBatteryAvailable Of de paarse batterijpictogrammen al dan niet moeten worden gebruikt wanneer Power LED color is ingesteld op Purple in de instellingen 1 1
FontPalette1 De transparante kleur van het lettertype, ongebruikt voor standaardlettertypen 0x0000 0x0000
FontPalette2 De kleuren van het lettertype, gebruik deze site om te converteren 0xDEF7 0xDEF7
FontPalette3   0xC631 0xC631
FontPalette4   0xA108 0xA108
FontPaletteDateTime1 De transparante kleur voor het overschrijven van het lettertype voor de datum en de tijd 0x0000 0x0000
FontPaletteDateTime2 De overschrijfkleur van het lettertype voor de datum en de tijd 0xDEF7 0xA529
FontPaletteDateTime3   0xC631 0xBDEF
FontPaletteDateTime4   0xA108 0xD6B5
FontPaletteTitlebox1 De transparante kleur voor het overschrijven van het lettertype voor het ROM-titelvak 0x0000 0x0000
FontPaletteTitlebox2 De overschrijfkleur van het lettertype voor het ROM-titelvak 0xDEF7 0xDEF7
FontPaletteTitlebox3   0xC631 0xC631
FontPaletteTitlebox4   0xA108 0xA108
FontPaletteDialog1 De transparante kleur voor het overschrijven van het lettertype voor dialogen 0x0000 0x0000
FontPaletteDialog2 De overschrijfkleur van het lettertype voor dialogen 0xDEF7 0xDEF7
FontPaletteDialog3   0xC631 0xC631
FontPaletteDialog4   0xA108 0xA108
FontPaletteOverlay1 De transparante kleur voor het overschrijven van het lettertype voor overlappende tekst 0x0000 0x0000
FontPaletteOverlay2 De overschrijfkleur van het lettertype voor overlappende tekst 0xDEF7 0xDEF7
FontPaletteOverlay3   0xC631 0xC631
FontPaletteOverlay4   0xA108 0xA108
FontPaletteUsername1 De transparante kleur voor het overschrijven van het lettertype voor de gebruikersnaam 0x0000 0x0000
FontPaletteUsername2 De overschrijfkleur van het lettertype voor de gebruikersnaam 0xDEF7 0xDEF7
FontPaletteUsername3   0xC631 0xC631
FontPaletteUsername4   0xA108 0xA108
BipsUserPalette Whether or not to use the DS Profile color for the palette of the bips on the scrollbar   0
BoxUserPalette Whether or not to use the DS Profile color for the palette of the boxes containing the game icons in the DSi Theme   0
BoxEmptyUserPalette Whether or not to use the DS Profile color for the palette of empty boxes in the 3DS Theme 0  
BoxFullUserPalette Whether or not to use the DS Profile color for the palette of the boxes containing the game icons in the 3DS Theme 0  
BraceUserPalette Whether or not to use the DS Profile color for the palette of the brace at the start and end of the game list   0
BubbleUserPalette Whether or not to use the DS Profile color for the palette of the tip of the title bubble 0 0
ButtonArrowUserPalette Whether or not to use the DS Profile color for the palette of the arrow buttons on the bottom of the screen   1
CornerButtonUserPalette Whether or not to use the DS Profile color for the palette of the DSi Menu and Settings icons in the SELECT menu   0
CursorUserPalette Whether or not to use the DS Profile color for the palette of the cursor 0  
DialogBoxUserPalette Whether or not to use the DS Profile color for the palette of the dialog box 0 1
FolderUserPalette Whether or not to use the DS Profile color for the palette of folders 0 0
LaunchDotsUserPalette Whether or not to use the DS Profile color for the palette of the launch dots   1
MovingArrowUserPalette Whether or not to use the DS Profile color for the palette of the arrow shown when moving icons   1
ProgressUserPalette Whether or not to use the DS Profile color for the palette of the loading progress spinner 1 1
ScrollWindowUserPalette Whether or not to use the DS Profile color for the palette of the background to the scroll window on the scrollbar   0
SmallCartUserPalette Whether or not to use the DS Profile color for the palette of the cartridge icons 0 0
StartBorderUserPalette Whether or not to use the DS Profile color for the palette of the start border   1
StartTextUserPalette Whether or not to use the DS Profile color for the palette of the start text   1
WirelessIconsUserPalette Whether or not to use the DS Profile color for the palette of the wireless icons 0 0
IconA26UserPalette Whether or not to use the DS Profile color for the palette of the Atari 2600 icon 0 0
IconCOLUserPalette Whether or not to use the DS Profile color for the palette of the ColecoVision icon 0 0
IconGBUserPalette Whether or not to use the DS Profile color for the palette of the Game Boy icon 0 0
IconGBAUserPalette Whether or not to use the DS Profile color for the palette of the Game Boy Advance icon 0 0
IconGBAModeUserPalette Whether or not to use the DS Profile color for the palette of the native GBA Mode icon 0 0
IconGGUserPalette Whether or not to use the DS Profile color for the palette of the Game Gear icon 0 0
IconIMGUserPalette Whether or not to use the DS Profile color for the palette of the image icon 0 0
IconINTUserPalette Whether or not to use the DS Profile color for the palette of the Intellivision icon 0 0
IconM5UserPalette Whether or not to use the DS Profile color for the palette of the Sord M5 icon 0 0
IconManualUserPalette Whether or not to use the DS Profile color for the palette of the manual icon 0 0
IconMDUserPalette Whether or not to use the DS Profile color for the palette of the Genesis/Mega Drive icon 0 0
IconNESUserPalette Whether or not to use the DS Profile color for the palette of the NES/Famicom icon 0 0
IconNGPUserPalette Whether or not to use the DS Profile color for the palette of the Neo Geo Pocket icon 0 0
IconPCEUserPalette Whether or not to use the DS Profile color for the palette of the PC Engine/TurboGrafx-16 icon 0 0
IconPLGUserPalette Whether or not to use the DS Profile color for the palette of the DSTWO plugin icon 0 0
IconSettingsUserPalette Whether or not to use the DS Profile color for the palette of the DSi Settings icon 0 0
IconSGUserPalette Whether or not to use the DS Profile color for the palette of the SG-1000 icon 0 0
IconSMSUserPalette Whether or not to use the DS Profile color for the palette of the Master System icon 0 0
IconSNESUserPalette Whether or not to use the DS Profile color for the palette of the SNES icon 0 0
IconUnknownUserPalette Whether or not to use the DS Profile color for the palette of the unknown (missing) icon 0 0
IconWSUserPalette Whether or not to use the DS Profile color for the palette of the WonderSwan icon 0 0
UsernameUserPalette Whether or not to use the DS Profile color for the palette of the username 1 1
ProgressBarUserPalette Whether or not to use the DS Profile color as the color of the progress bar 1 1
ProgressBarColor The color of the progress bar if ProgressBarUserPalette is disabled 0x7C00 0x7C00
UseAlphaBlend Whether or not to blend the colors of the top screen text (the date/time and username) with the colors of the background 1 1
DarkLoading Whether or not to fade to black instead of white during loading screens 0 0
RenderPhoto Whether or not to draw a photo on the top screen 0 1
RotatingCubesRenderY The Y position on the top screen to draw the rotating cubes 78  
PlayStartupJingle Whether or not to use the startup sound before the main BGM. See the custom SFX page for more information 1 0
StartupJingleDelayAdjust The amount of samples early in the startup sound the BGM should start at 0 0

Macro-modus opties #

Je kan specifieke overschrijfopties toevoegen aan theme.ini voor gebruik in de Macro-modus. Voeg hiervoor [MACRO] toe aan een lege regel onderaan het configuratiebestand, en voeg daaronder eventuele gespecificeerde configuraties toe.

Aangepaste achtergrondmuziek en geluidseffecten #

De DSi- en 3DS-thema’s ondersteunen ook aangepaste muziek. Zie DSi/3DS skins - Custom SFX voor meer details.

Aangepaste lettertypes #

Je kunt Custom Fonts in de map font zetten voor gebruik in de skin. Je kan ook overschrijflettertypes toevoegen voor de datum en tijd met date_time.nftr, en de console gebruikersnaam met username.nftr.

Custom palettes #

For the paletted textures (grf folder), you can optionally add override palette sets which are used when the corresponding UserPalette setting is enabled. Palette set files can be created using this editor. When using the editor, import the image you would like to work with, then create a palette for each of the 16 DS Profile colors. You can use this example palette file as a starting point.

The 16 rows of the palette collection correspond to each profile color and should be in the following order:

 1. Gray-Blue
 2. Brown
 3. Rood
 4. Roze
 5. Orange
 6. Geel
 7. Lime Green
 8. Groen
 9. Dark Green
 10. Turquoise
 11. Cyan/Light Blue
 12. Blauw
 13. Dark Blue/Indigo
 14. Violet/Dark Purple
 15. Paars
 16. Magenta

Once you’ve created a palette file, place it in the palettes folder. The name of the palette file should match the name of its image but with a .bin extension instead (ex. start_border.bin will be applied to start_border.bmp).

You may also put a username.bin palette file to change the palettes of the username font. Make sure to set the palette editor to Font Mode when creating this file.

Part 3: Adding to TWiLight Menu++ #

Once you’ve edited some graphics and would like to test your skin, simply copy your skin folder (the folder containing the background, battery, etc folders) to sd:/_nds/TWiLightMenu/3dsmenu/themes/ or sd:/_nds/TWiLightMenu/dsimenu/themes/ for 3DS and DSi theme skins respectively.

Part 4: Sharing your skin #

Once you’ve completed your skin, you can share it with the community by creating a Pull Request adding it to the DS-Homebrew/twlmenu-extras GitHub repository in a .7z file. If you’re unfamiliar with using git you can also simply create an issue on that repository with a zip file of your skin requesting it be added.