איך להכין סקינים לDSi/3DS


הדרך הפשוטה ביותר להתאמה אישית של ערכת נושא היא על ידי עריכת קבצי הpng של הטקסטורות בתיקיות ui, battery, ו/או volume של ערכת הנושא. These files can be any png with one minor caveat in that only pixels that are 100% transparent will be rendered transparently, and any other opacity will be drawn as fully opaque. בנוסף, כל חלק שהוא שקוף כחלק מסט (לדוגמת האייקונים של הבטריה) צריכים להיות שקופים בכל החלקים, מאחר ופיקסלים שקופים מדולגים במקום להיות מועברים לרקע, כך שכל חלק שהוא שקוף בחלקו יהיה עם טקסטורת הרקע במקום שקיפות. טקסטורות אלו רשאיות להיות בגדלים שונים, אך עשויות לדרוש התאמה של תצורת ערכת הנושא בשביל הצגה נכונה (ראו מטה).

שינויים לטקסטורות עם לוח צבעים דורשים יותר עבודה. בתוך התיקיות grit וbackground_grit של ערכת הנושא, קבצי התמונות השונים ניתנים לעריכה. נדרשים גם הdevkitPro’s toolchains עם GRIT מותקן. לאחר סיום עריכת הקבצים, חייב להריץ את

make

על מנת לקמפל את ערכות הנושא לפורמט Grit RIFF. זה יקמפל את הטקסטורות עם פלטת הצבעים לתוך פורמט .grf לתיקיית grf. אל תבצעו שינויים לקבצי .grit עד שתקראו את הפרק על הכנת ערכות נושא מתקדמת בהמשך.

שימו לב שטקסטרות עם פלטת צבעים מגיעות עם יותר מגבלות מאשר טקסטורות BMP, כשהעיקרי מביניהם הם מקסימום של 16 צבעים לכל טקסטורה. למרות הנאמר, חלק מהטקסטורות עלולות להיות עם מגבלות חמורות יותר, אך ניתן לערוך אותם עם סיכון של העדר זיכרון ללוח הצבעים (ראו מטה).

ערכות הנשוא לדוגמא נמצאות במאגר של TWiLight Menu++, במיקום romsel_dsimenutheme/resources/dsimenu_theme_examples folder. על מנת להוריד אותם הורידו את המאגר או שכפלו אותו עם git ואז מצאו את התיקיה.

תיאורי קבצי ערכת הנושא #

טקסטורות ה volume והbattery מסבירות את עצמן.

טקסטורות רקע (תיקיית background_grit) #

טקסטורה תיאור
bottom טקסטורת הרקע בחלק התחתון כאשר לא מרחפים מעל אייקון
bottom_bubble טקסטורת הרקע בחלק התחתון כאשר מרחפים מעל אייקון
bottom_ds עבור ערכת הנושא 3DS, טקסטורת הרקע בחלק התחתון כאשר לא מרחפים מעל אייקון על מכשיר DS Lite
bottom_bubble_ds עבור ערכת הנושא 3DS, טקסטורת הרקע בחלק התחתון כאשר מרחפים מעל אייקון על מכשיר DS Lite
top הרקע בחלק העליון

טקסטורות עם לוח צבעים (תיקיית grit) #

טקסטורה תיאור מגבלות לוח צבעים (אם מתחת ל16)
bips הנקודות המוצגות בתחתית פס הגלילה (ערכת נושא DSi)  
box הטקסטורה של הקופסה, מכילה טקסטורות גם לקופסה מלאה וגם לריקה (ערכת נושא DSi)  
box_empty הטסקסטורה המוצגת עבור קופסה ריקה (ערכת נושא 3DS) בערכת הנושא 3DS, ברירת המחדל של הצבע השקוף הוא #E0DAD9
box_full הטסקסטורה המוצגת עבור קופסה ריקה עם אייקון (ערכת נושא 3DS) בערכת הנושא 3DS, ברירת המחדל של הצבע השקוף הוא #E0DAD9
brace טקסטורת המסגרת המוצגת לפני האייקון הראשון ואחרי האייקון האחרון (ערכת נושא DSi) 4 צבעים
bubble החלק התחתון של הבועה שנמצאת מעל מסגרת ההתחלה או קופסת האייקון 8 צבעים
button_arrow הטקסטורות עבור החיצים בשני צידי פס הגלילה (ערכת נושא DSi)  
cornerbutton הכפתורים שמוצגים בתפריט הSelect (ערכת נושא DSI) (השם מבוסס על שימוש ישן)  
cursor המסגרת עם פריימים מונפשים שמצביעים על האייקון הנבחר (ערכת נושא 3DS)  
dialogbox הרקע של קופסת הדו-שיח שמחליקה מטה  
folder האייקון של התיקיות  
icon_gb האייקון עבור משחקי Game Boy  
icon_gba האייקון עבור משחקי GBA (כל ערכות הנושא) והאייקון העליון להפעלת GBARunner2 (ערכת נושא 3DS) ברירת המחדל עבור הצבע השקוף היא #00FF00
icon_gbamode האייקון עבור מצב GBA מקורי  
icon_gg האייקון עבור משחקי Game Gear  
icon_manual האייקון עבור המדריך  
icon_md האייקון עבור משחקי Mega Drive  
icon_nes האייקון עבור משחקי NES  
icon_plg האייקון עבור תוספים של DSTWO  
icon_settings האייקון עבור ההגדרות של Nintendo DSi  
icon_sms האייקון עבור משחקי Sega Master System  
icon_snes האייקון עבור משחקי SNES  
icon_unk האייקון שיוצג כאשר חסר האייקון של המשחק  
launch_dot הנקודות שיוצגו כאשר מפעילים משחקים (ערכת נושא DSi)  
moving_arrow החץ שיוצג כאשר מזיזים משחק (ערכת נושא DSi)  
progress הנפשת הטעינה עם 8 פריימים 9 צבעים
scroll_window חלקו של פס הגלילה המציג את האייקון בצפייה 7 צבעים
small_cart האייקונים המוצגים בחלק העליון (ערכת נושא 3DS) ובתפריט הSELECT (ערכת נושא DSi)  
start_border המסגרת עם פריימים מונפשים שמצביעים על האייקון הנבחר (ערכת נושא DSi)  
start_text הטקסט המוצג במסגרת ההתחלה (ערכת נושא DSi) 4 צבעים
wirelessicons האייקונים המוצגים כאשר למשחק יש תמיכה ברשת אלחוטית 7 צבעים

טקסטורות UI (תיקייתui) #

טקסטורה תיאור
date_time_font הגופן להצגת התאריך והשעה
Lshoulder הפינה השמאלית העליונה
Lshoulder_greyed הפינה השמאלית העליונה כאשר אין עוד עמודים להצגה משמאל
Rshoulder הפינה הימנית
Rshoulder_greyed הפינה הימינית העליונה כאשר אין עוד עמודים להצגה מימין

טקסטורות וידאו (תיקיית video) #

3dsRotatingCubes.rvid הוא קובץ Rocket Video. למידע נוסף על המרה סרטונים לrvid, קראו את המרת סרטון ל.rvid בויקי של Vid2RVID. אם אתם לא רוצים שזה יוצג, ניתן פשוט למחוק אותו.

הגדרות ערכת הנושא #

אתם יכולים להגדיר מספר אפשרויות לגבי איך ערכת הנושא תראה בtheme.ini על מנת לאפשר ספרייטים או טקסטורות גדולים יותר.

ערך תיאור ברירת מחדל (3DS) ברירת מחדל (DSi)
StartBorderRenderY מיקום הY ההתחלתי של מסגרת ההתחלה 92 81
StartBorderSpriteW הרוחב של ספרייט מסגרת ההתחלה. שימו לב שטקסטורות מסגרת ההתחלה היא בדיוק חצי מהמסגרת המלאה. 32 32
StartBorderSpriteH הגובה של ספרייט מסגרת ההתחלה 64 80
TitleboxRenderY מיקום הY ההתחלתי של טקסט הכותרת שמוצגת 96 85
BubbleTipRenderY מיקום הX של בועת העצה המוצגת מעל מסגרת ההתחלה 98 80
BubbleTipRenderX מיקום הX של בועת העצה המוצגת מעל מסגרת ההתחלה 125 22
BubbleTipSpriteH הגובה של ספיירט בועת העצה 7 8
BubbleTipSpriteW הרוחב של ספיירט בועת העצה 7 11
RotatingCubesRenderY מיקום הY במסך העליון להצגת הקוביות המסתובבות 78 לא זמין
ShoulderLRenderY מיקום הY במסך העליון להצגת הפינה השמאלית 172 172
ShoulderLRenderX מיקום הX במסך העליון להצגת הפינה השמאלית 0 0
ShoulderRRenderY מיקום הY במסך העליון להצגת הפינה הימנית 172 172
ShoulderRRenderX מיקום הX במסך העליון להצגת הפינה הימנית 178 178
VolumeRenderX מיקום הX במסך העליון להצגת האייקון של עוצמת הקול 4 4
VolumeRenderY מיקום הY במסך העליון להצגת האייקון של עוצמת הקול 16 16
BatteryRenderY מיקום הY במסך העליון להצגת האייקון של הסוללה 5 5
BatteryRenderX מיקום הX במסך העליון להצגת האייקון של הסוללה 235 235
RenderPhoto האם להציג תמונה על המסך העליון 0 1
StartTextUserPalette האם להשתמש בפרופיל הצבע של הDS לפלטת הצבעים של טקסט ההתחלה לא זמין 1
StartBorderUserPalette האם להשתמש בפרופיל הצבע של הDS לפלטת הצבעים של גבול ההתחלה לא זמין 1
ButtonArrowUserPalette האם להשתמש בפרופיל הצבע של הDS בשביל פלטת הצבעית של כפתורי החצים בחלקו התחתון של המסך לא זמין 1
MovingArrowUserPalette האם להשתמש בפרופיל הצבע של הDS בשביל פלטת הצבעית של החץ המוצג כאשר מזיזים אייקונים לא זמין 1
LaunchDotsUserPalette האם להשתמש בפרופיל הצבע של הDS לפלטת הצבעים של נקודות ההפעלה לא זמין 1
DialogBoxUserPalette האם להשתמש בפרופיל הצבע של הDS לפלטת הצבעים של קופסת הדיאלוג לא זמין 1

יצירת ערכת נושא מתקדמת #

מידי פעם, תצטרכו יותר מברירת המחדל של כמות הצבעים לחלק מפלטות הצבעים של הטקסטורות. במקרים אלו, תרצו לשנות את קובץ האוסף .grit בשביל שהטקסטורה תגדיל את כמות הצבעים בפלטת הצבעים.

לדוגמה, בscroll_window.grit, תרצו לשנות את -pn7 ולשנות את 7 ל 16 בשביל 16 צבעים. שימו לב אם שתמחקו את כל השורה -pn, אתם עלולים להתקל בתופעות בלתי צפויות.

בנוסף שימו לב שכמות הצבעים המקסימלית של 16 צבעים לכל טקסטורה מוטמע בקוד ולא ניתן לערוכו. גם אם תגדילו את כמות הצבעים בפלטת הצבעים למעל 16, לא יטען מידע השווה יותר מ16 צבעים של פלטת צבעים. עם כמות הטקסטורות שנטענות, ייתכן ולא יהיה מספיק זכרון להחזיק 16 צבעים מכל פלטה לכל טקסטורה. התחשבו בזה כאשר אתם משנים את גודל פלטות הצבעים.

בנוסף, טקסטורות עם פלטת צבעים חייבות להיות בעלות מימדים שהם כפולה של 2. הגודל של טקסטורות עם פלטות צבעים לא ניתן לשינוי מלבד bubble וstart_border, שיש להם גודל ספרייט שניתן לעריכה בtheme.ini. לעומת זאת, שימו לב שביצוע זה עלול להוביל לתופעות בלתי צפויות.

טקסטורות עם פלטות צבעים לא נבדקות לתקינות. טקסטורה לא תקינה אמורה להיות נדירה אם היא מיוצרת עם הmakefile המצורף, אבל במקרים מסיימים טקסטורה לא תקינה תגרום לכך שהתפריט לא יעלה בכלל.

מוזיקת רקע ואפקטי סאונד מותאמים אישית #

ערכות הנושא DSi Menu ו3DS תומכות גם במוזיקה מותאמת אישית. ראו את סקינים לDSi/3DS - התאמה אישית של SFX למידע נוסף.